Akran Zorbalığı Nedir?

Zorbalık Davranışında Bulunan Çocukların Özellikleri Nelerdir?

Akran Zorbalığı Nedir?

Nansel (2001) tanımına göre “Akran Zorbalığı” kurbanın korkmasına, acı çekmesine kasten neden olan, taraflar arasında güçlerde dengesizliğin olduğu, güçlü çocuğun ondan daha az güçlü olana baskı yaptığı, kurban tarafından gelen kışkırtmanın olmadığı ve aynı çocuklar arasında tekrarlı olarak yapılan fiziksel, sözel ve psikolojik saldırganlıktır.

Yani zorba bir davranışı tanımlayabilmemiz için;

 • Herhangi bir tahrik olmaksızın, kasıtlı olarak zarar verme amacı güden saldırgan davranışlar olması,
 • Süreklilik özelliği taşıması, zorbanın bu tür eylemleri bir kez değil devamlı biçimde yapması,
 • Zorba ve kurban arasında güç dengesizliğinin olması gerekir.

Zorbalık Davranışında Bulunan Çocukların Özellikleri

 • Evde az zaman geçirir, aile içinde olumlu etkileşimi azdır.
 • Güvenli, hazırcevap,dalgacı ve alaycıdır. İletişimde başarılıdır. Başı otorite ile derde düştüğünde kurtulmayı bilir.
 • Kendi sosyal idealine uygun olan baskın ve güçlü erkeklere uyma gösterir,yaşıtlarınca kabul gören “maço” imajı taşır. (erkekler)
 • Kaygı düzeyi düşüktür; Nadiren endişeli zorbalar da kaygı görülebilir.
 • Güce dayalı benlik algısına sahiptir; kendisini sert, başarılı ve becerikli görür.
 • Kendisini okulda aldığı notlara göre daha akıllı bulur; güvenli dışa dönük ve rahattır.
 • Baş etme becerileri yüksektir, bağımsızdır ve kendini güvenle ortaya koyabilir.
 • Mağdurun cezayı hak ettiğine inanır.
 • Sosyal yönden cüretli olarak tanımlanır.

Zorbalığa Maruz Kalan Çocukların Genel Özellikleri

 • Ev yaşamından hoşlanır ,ailesi ile yakın ilişki içindedir.
 • Çekingen, içedönük, endişeli, pasif. Başkalarına az ilgi gösterir ve iletişim becerileri zayıftır.
 • Sosyal becerileri etkili değildir; uyma isteği ve yeteneği zayıftır; kolay boyun eğer.
 • Uyum zorlukları, etkili olamama, depresyon gibi kaygı sorunları vardır.
 • Aşağılık duygusu vardır. Kendine saygısı ortalamanın altındadır; kendisini zihinsel yetenek ve çekicilikte yetersiz görür.
 • Devamsızlık oranları fazladır, okula gitmekten pek hoşlanmazlar.
 • Zorbalığı hak ettiğini sanır.
 • Bazı sorunlarla tek başına baş edemeyeceğine inanır ve yaşıtlarından yardım isteyemez; kendini çaresiz ve etkisiz hisseder.

Akran Zorbalığı Türleri Yazısı İçin: http://sas-smart.com/bulletin/25-akran-zorbaligi-t...Bu makale 18202 kez okundu.


Benzer Yazılar

İnternet Bağımlılığının Beyinde Yaptığı Değişiklikler

Araştırmalar internet bağımlılığının beyinde yapısal ve fonksiyonel değişikliklere neden olduğunu göstermektedir. Bu değişimler özellikle; duygu, dikkat, bilişsel kontrol ve karar verme gibi süreçleri içermektedir.

Çocuklarla İletişimin Sırları (2.Bölüm)

Unutmayın ki; Hayatınızdaki en önemli insan ile konuştuğunuz zamandaki gibi, çocuklar ile konuşurken de aynı kuralları kullanmalısınız.

Etkili İletişimin Sırları - Bölüm 1

Bu post ebeveyn, öğretmen, danışman ve bu tarz konularla ilgilenenlere yardımcı olması amacıyla hazırlanmış çalışmaların ilkidir. Verilen örnekler, bireylerin birbirleriyle daha sağlıklı iletişimde olmalarını sağlayacak ipuçları verir

İyi Bir Okuyucu Yetiştirmek

Araştırmalar gösteriyor ki aileleri tarafından aktif olarak desteklenen çocukların öğrenme başarıları daha yüksek oluyor.